Zwrot podatku – rachunek bankowy czy czek?

Procedura zwrotu podatku w poszczególnych państwach europejskich nieco się różni. W kraju takim, jak Norwegia, rozliczanie podatku to proces dłuższy niż w Polsce, bo składa się z kilku etapów. Po udostępnieniu przez Urząd Skarbowy wstępnego wyniku rozliczenia podatkowego zwanego skattemelding, należy je zweryfikować i złożyć uzupełnione zeznanie podatkowe. Dopiero później przychodzi czas na wypłatę pieniędzy.

Formy wypłaty

O formę wypłaty pieniędzy trzeba wcześniej zadbać. Na dokumencie skattemelding, który otrzymujemy zwykle na początku kwietnia każdego roku, widnieje urzędowa informacja o dwóch formach zwrotu: na rachunek bankowy albo w formie czeku.

Aby otrzymać zwrot podatku na rachunek bankowy należy jak najszybciej zarejestrować jego numer w systemie Altinn. Należy wybrać opcję „rachunek bankowy” zamiast opcji ‚czek”. Niestety, nie wystarczy posiadanie rachunku w Norwegii i otrzymywanie na niego pensji.

Jeżeli podatnik nie zaznaczy w systemie chęci otrzymania zwrotu podatku na rachunek bankowy, otrzyma czek. Gdy mimo wszystko chciałby otrzymać zwrot przelewem, wystarczy odpowiednie pismo do Urzędu Podatkowego.

Czek z kolei trafia do rąk podatnika za pośrednictwem operatora pocztowego. Kluczowe w tym przypadku jest podanie właściwego adresu, by czek dotarł do odbiorcy bez przeszkód. Gdy już do nas dotrze, musimy wymienić go w banku na gotówkę. Pamiętajmy, że czas na realizację czeku jest ograniczony.

Related Post

Read More
Read More
Read More
Read More