Warunki pracy w Norwegii

Najważniejszym czynnikiem, dla którego Polacy decydują się na pracę w Norwegii, są finanse. Z polskiej perspektywy zarabia się tam wyjątkowo dobrze, choć warto pamiętać, że za zarobkami idą też adekwatne koszty utrzymania.

Norwegia oferuje jednak znacznie więcej niż polski rynek pracy. Istotne są nie tylko zarobki, ale i standardy etyczne, przysługujący urlop oraz podejście do nowoprzybyłych pracowników, jakie prezentuje Norwegia. Rozliczenie podatku odbywa się na podobnej zasadzie, jak w Polsce.

Etyka pracy

W Norwegii obowiązują wysokie standardy etyczne oraz przyjazna kultura pracy i atmosfera wzajemnego zaufania między pracodawcą a pracownikiem. Norweski pracodawca jest uczciwy i takiej samej uczciwości wymaga od zatrudnionego pracownika. W Norwegii nie ma mowy o świadczeniu pracy w nadgodzinach bez wynagrodzenia. Nie istnieją również tzw. umowy śmieciowe, ponieważ pracuje się na podstawie sporządzonej wcześniej umowy. Pracownicy są lojalni wobec swojego pracodawcy i nie nadużywają zwolnień lekarskich.

Norweski pracodawca ceni osoby chętne do podejmowania wyzwań i chcące się szkolić, stąd szeroko rozwinięte systemy szkoleń i różne formy motywacji pracownika. W Norwegii pracuje się zatem w poczuciu, że praca ma istotne znaczenie dla pracodawcy, który jest naszym życzliwym partnerem.

Zarobki i czas pracy

Średnia miesięczna pensja w Norwegii wynosi, przeliczając na złotówki, ok. 20 000 zł. Na najwyższe wynagrodzenie mogą liczyć lekarze specjaliści (ok. 35 000 zł) oraz osoby zatrudnione na stanowiskach kierowniczych w branży górniczej, informatycznej, naukowej i technicznej. Specjaliści są w stanie zrobić miesięcznie ok. 25 000 zł, zaś zatrudnieni do prostych prac – ok. 15 000 zł.

W Norwegii czas pracy nie może przekroczyć 9 godzin dziennie i 40 godzin tygodniowo. Za pracę w godzinach nadliczbowych otrzymuje się 140% przysługującego wynagrodzenia. Istnieje też możliwość ustalenia z pracodawcą elastycznego czasu pracy.

Przysługujące dni urlopowe to 4-5 tygodni w zależności od porozumień zbiorowych w zakładzie pracy. W okresie letnim – od 1 czerwca do 30 września – pracownik ma prawo do wzięcia trzech tygodni urlopu bez przerwy.

Related Post

Read More
Read More
Read More
Read More