Odpisy i ulgi w Norwegii

Osoba, która pracuje w Norwegii, może ubiegać się o różne odpisy i ulgi podatkowe. Dziś przyjrzymy się najpopularniejszym z nich.

Odpis dla osoby ze statusem pendler

Osoba ze statusem pendler może odliczyć koszty podróży do Polski i mieszkania oraz wyżywienia w Norwegii. Pendler to osoba, która na co dzień pracuje w Norwegii, jednak swoją najbliższą rodzinę lub stałe zamieszkanie posiada poza jej granicami. Wymogiem dla osoby ze statusem pendler są przede wszystkim trzy udokumentowanie podróże do kraju ojczystego odbyte w ciągu roku.

Odpis dla rodzica

Jeżeli pracujesz w Norwegii, a Twoje dziecko nie ukończyło 12-tego roku życia i mieszka w Polsce, możesz ubiegać się o odpis rodzicielski za koszty związane z przedszkolem i dodatkowymi zajęciami (np. sportowymi, kółkiem teatralnym, zespołem tanecznym, czy chórem).  

Odsetki od polskiego kredytu hipotecznego

Odpis od polskiego kredytu hipotecznego możesz łączyć z odpisem dla rodzica oraz odpisem dla osoby ze statusem pendler. Nie możesz go wykorzystać, jeśli rozliczasz się z ulgą 10%. Jeśli posiadasz kredyt w Polsce i chcesz rozliczyć zapłacone w 2018 roku odsetki, musisz przedłożyć urzędowi zaświadczenie z banku. 

Ulga 10%

Podatek norweski z ulgą 10% (10% dochodów nie podlega opodatkowaniu) dotyczy przede wszystkim osób, którym nie przysługuje status pendler. Ulga ta jest opłacalna, gdy podatnik samodzielnie opłaca mieszkanie i wyżywienie w Norwegii. Od 2019 roku prawo do ulgi 10% zostało ograniczone do obcokrajowców pracujących na morzu (marynarzy oraz pracowników off-shore).

Related Post

Read More
Read More
Read More
Read More