Odpis rodzicielski w Norwegii

Każda osoba legalnie pracująca i rozliczająca podatki w Norwegii może ubiegać się o odpis rodzicielski. Odpis foreldrefradrag przysługuje rodzicom dzieci do lat 12, którzy ponieśli koszty związane z zajęciami pozalekcyjnymi swojego dziecka lub z jego pobytem w przedszkolu. Maksymalna wysokość odpisu rodzicielskiego to 25 000 NOK na pierwsze i 15 000 NOK na każde kolejne dziecko. Zobacz, na czym dokładnie polega odpis rodzicielski i odzyskanie podatku z Norwegii.

Co można uwzględnić?

W odpisie rodzicielskim można uwzględnić koszty poniesione na przedszkole, świetlicę, zajęcia sportowe, zajęcia teatralne, czy zajęcia muzyczne. Zajęcia te muszą się odbywać tuż po lekcjach (po południu) lub przed lekcjami (rano). Nie można uwzględnić dodatkowych zajęć takich, jak np. nauka języka obcego. Odpisowi nie podlegają również zajęcia, które odbywają się w weekendy lub wieczorami.

Wymagane dokumenty

Aby wnioskować o odpis rodzicielski, musimy przedłożyć urzędowi akt urodzenia dziecka na druku unijnym, kopię dowodów wpłat za zajęcia pozalekcyjne lub przedszkolne oraz zaświadczenie o zameldowaniu rodzica z dzieckiem w Polsce. Jeśli wymienione dokumenty są sporządzone w języku polskim, to należy je przetłumaczyć.

Należy też przedłożyć zestawienie roczne dochodów (Skattemelding – wstępne rozliczenie podatkowe) oraz pobranych zasiłków (Årsoppgave fra NAV – rozliczenie, które dokumentuje wszystkie zasiłki pobierane w ciągu roku podatkowego).

Related Post

Read More
Read More
Read More
Read More