Karta podatkowa w Norwegii

Jeśli wybierasz się do pracy w Norwegii, to pewnie interesują Cię sprawy dotyczące podatków pobieranych w tym kraju. W Norwegii obowiązuje 28% podatek liniowy od dochodów osobistych. Są to wszystkie dochody pomniejszone o odpisy i odliczenia, które gwarantuje Norwegia.

Podatki to jednak nie jedyne obciążenie. Poza podatkiem od dochodów obowiązują również składki na ubezpieczenie społeczne, które muszą płacić zarówno osoby zatrudnione, jak i te prowadzące działalność gospodarczą. Dla pracowników jest to 7,8%, a dla samozatrudnionych – 11%.

Warto wspomnieć też, że posiadanie ubezpieczenia w innym kraju, na przykład w Polsce, zwalnia z opłacania go w Norwegii. Należy to jednak potwierdzić dokumentami uzyskanymi w kraju ubezpieczenia. Dokumenty te należy złożyć w gminnym urzędzie NAV (Norweski Urząd Pracy i Opieki Społecznej).

Karta podatkowa

Każda osoba pracująca w Norwegii musi posiadać kartę podatkową (zwaną po norwesku skattekort). Jeśli zatrudnia Cię obywatel Norwegii lub norweska firma, to aby ją otrzymać musisz dokonać zgłoszenia w lokalnym Urzędzie Podatkowym (Skattekontoret).

Jeśli pracujesz u polskiego pracodawcy lub pracodawcy nie będącego Norwegiem, to po kartę podatkową powinieneś zgłosić się w Centralnym Urzędzie Podatkowym ds. Cudzoziemców (Skatteetaten, Sentralskattekontoret for utenlandssaker – w skrócie SFU).

Numer osobisty i numer identyfikacyjny

Karta podatkowa, która otrzymasz będzie zawierała norweski numer osobisty (fødselsnummer), bądź norweski numer identyfikacyjny (D-nummer). Wszystkie osoby, które posiadają status rezydenta otrzymują unikalny numer osobisty, który przynależy do nich przez całe życie. Numer osobisty składa się z 11 cyfr, a pierwsze sześć z nich wskazuje na datę urodzenia.

Osoby, którzy przyjeżdżają do Norwegii w celu znalezienia pracy i zamierzają przebywać w tym państwie mniej niż 6 miesięcy otrzymują numer identyfikacyjny D-nummer. Jest on zbudowany na takiej samej zasadzie, jak numer osobisty, ale pierwsza cyfra jest powiększona o 4.

Related Post

Read More
Read More
Read More
Read More