Jak uzyskać prawo do pobytu w Norwegii?

Współpraca państw w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) opiera się na swobodzie przepływu ludzi, kapitału, towarów i usług. W konsekwencji każdy mieszkaniec Unii Europejskiej (choć Norwegia do niej nie należy) może nie tylko legalnie przemieszczać się i mieszkać na terenie Norwegii, ale również pracować lub założyć własną firmę.

Długość pobytu

Do Norwegii można wyjechać posiadając ważny paszport. Pobyt turystyczny nie wymaga zgłoszenia i może trwać do 3 miesięcy. Po upływie tego okresu należy się zarejestrować w urzędzie podając przyczynę, dla której chcemy pozostać w Norwegii. Obywatelom państw EOG, którzy poszukują pracy w Norwegii przysługuje 6 miesięcy legalnego pobytu w celu jej znalezienia.

Rejestracji pobytu dokonuje się przez Internet w Norweskim Dyrektoriacie Imigracji (Utlendingsdirektoratet) na stronie www.udi.no. Po uzyskaniu dowodu rejestracji należy udać się do najbliższego komisariatu policji (Politistasjon albo Lennsmannskontoret) i przedstawić dowód rejestracji oraz załatwić pozostałe formalności związane z pobytem.

Numery identyfikacyjne

W Norwegii istnieją odpowiedniki polskiego numeru PESEL. Osoby zamieszkujące Norwegię używają numeru personalnego lub D-nummer do udokumentowania swojej tożsamości. Ci, którzy mają status rezydenta, otrzymują numer personalny, który jest unikalny i ważny przez całe życie. Obcokrajowcy, którzy przyjeżdżają do Norwegii do pracy i zamierzają przebywać krócej niż 6 miesięcy otrzymują D-nummer.

Centrum Obsługi Pracowników Zagranicznych

Zgłoszenia pobytu w Norwegii znacznie się uprościło od kiedy powołano do życia Centra Obsługi Pracowników Zagranicznych. Są one zlokalizowane w Oslo, Stavanger i Kirkenes i odpowiadają za obszary wokół nich zlokalizowane. Centra te dysponują kompetencjami Inspekcji Pracy, Policji, Urzędu Imigracyjnego oraz Urzędu Skarbowego. W takim kraju, jak Norwegia, podatek i zwrot podatku są skrupulatnie sprawdzane. Dokładne informacje o funkcjonowaniu Centrum Obsługi Pracowników Zagranicznych można znaleźć w języku polskim na stronie www.sua.no/pl/sua.

Related Post

Read More
Read More
Read More
Read More