Czek ze zwrotem podatku z Norwegii

Na dokumencie skattemelding, w którym wstępnie rozlicza się podatek dochodowy w Norwegii, widnieje urzędowa informacja o dwóch formach zwrotu podatku: na rachunek bankowy albo czekiem. Aby otrzymać zwrot podatku na rachunek bankowy należy zarejestrować jego numer w systemie Altinn. W przeciwnym razie podatnik otrzymuje czek, który musi zostać wymieniony na gotówkę.

Przesyłka z czekiem

Czek jest wysyłany za pośrednictwem operatora pocztowego na adres podany w norweskim rejestrze ludności (Folkeregisteret). Warto się zatem upewnić, czy zarejestrowany adres jest aktualny i zawsze informować urząd o zmianie miejsca zamieszkania. Prawidłowy adres i sprawna przesyłka są ważne również z tego względu, że czas na realizację czeku jest ograniczony.

Za okazaniem dowodu tożsamości czek można wymienić w bankach i placówkach pocztowych na terenie Norwegii. Sytuacja jest mniej kolorowa, jeśli podatnik chce go zrealizować w Polsce, ponieważ większość banków nie obsługuje tego rodzaju czeków.

Zagubiona przesyłka

Może się zdarzyć, że w wyniku błędu operatora pocztowego czek trafi pod niewłaściwy adres lub zaginie. Wówczas należy skontaktować się z urzędem Skattetaten i złożyć pismo o przelew lub kopię czeku. Urząd po weryfikacji, czy czek nie został jeszcze zrealizowany, wystawi jego kopię.

Nawet, jeśli czek trafi do rąk niepowołanej osoby, to nie ma powodu do obaw. Bank realizujący czek jest zobowiązany do sprawdzenia tożsamości klienta. Również dane rachunku bankowego, na który można wykonać przelew w zamian za czek, muszą się zgadzać z danymi zarejestrowanymi przez urząd.

Related Post

Read More
Read More
Read More
Read More